Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 252

Ustawa z dnia 14 maja 1920 r. o udzieleniu amnestji w b. dzielnicy pruskiej.


Tekst ogłoszony: pdf D19200252.pdf
Status aktu prawnego: przedwojenne nieobowiązujące
Data wydania: 1920-05-14 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 1920-05-28 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 1920-05-28 00:00:00 CEDT
Organ wydający: SEJM
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP