Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 133

Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19510133.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 51-03-30
Data wydania: 51-03-22 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 51-03-30 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 51-03-30 00:00:00 CEDT
Organ wydający: SEJM
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP