Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 241

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19640241.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 64-10-12
Data wejścia w życie: 64-10-21
Data obowiązywania: 64-07-01
Data uchylenia: 66-09-01
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Akty zmienione Akty uchylone
Odesłania Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP