Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1977 nr 24 poz. 102

Dekret z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii.


Tekst ogłoszony: pdf D19770102.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 77-07-21
Data wydania: 77-07-19 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 77-07-22 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 77-07-22 00:00:00 CEDT
Organ wydający: RADA PAŃSTWA
Organ uprawniony: PROKURATOR GENERALNY
 
 Akty powiązane  
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP