Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.


Tekst aktu: pdf D19770167L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19770167.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 77-12-29
Data wydania: 77-03-03
Data wejścia w życie: 77-06-18
Data obowiązywania: 77-06-18
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP