Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 111

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1978 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników organów administracji celnej.


Tekst ogłoszony: pdf D19780111.pdf
Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 78-10-10
Data wydania: 78-09-22 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 79-01-01 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 79-01-01 00:00:00 CET
Data uchylenia: 83-01-01
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP