Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 204

Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 września 1982 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.


Tekst ogłoszony: pdf D19820204.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 82-09-28
Data wydania: 82-09-16
Data wejścia w życie: 82-11-01
Data obowiązywania: 82-11-01
Data uchylenia: 85-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP