Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 34

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.


Tekst ogłoszony: pdf D19830034.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 83-02-05
Data wydania: 83-01-24
Data wejścia w życie: 83-02-05
Data obowiązywania: 83-01-01
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
Organ uprawniony: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
Organ zobowiązany: MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP