Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 38

Konwencja o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzona w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19830038.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 83-02-16
Data wydania: 82-09-17 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 82-11-27
Data obowiązywania: 82-11-27
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP