Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176

Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst ogłoszony: pdf D19830176.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 83-07-22
Data wydania: 83-07-21 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 83-07-22 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 83-07-22 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 85-12-31
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
MIN. FINANSÓW
WOJEWODA
Organ zobowiązany: RADA PAŃSTWA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP