Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1984 nr 36 poz. 192

Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii.


Tekst ogłoszony: pdf D19840192.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 84-07-23
Data wydania: 84-07-21 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 84-07-23 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 84-07-23 00:00:00 CEDT
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
PROKURATOR GENERALNY
 
 Akty powiązane  
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP