Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 227

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19840227.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 84-09-07
Data wydania: 84-07-24
Data wejścia w życie: 84-09-07
Data obowiązywania: 84-09-07
Data uchylenia: 87-08-20
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP