Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 239

Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.


Tekst ogłoszony: pdf D19840239.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 84-09-26
Data wydania: 84-09-17
Data wejścia w życie: 84-09-30
Data obowiązywania: 84-09-30
Data uchylenia: 85-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP