Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 198

Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Demokratyczną Republiką Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 11 czerwca 1984 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19850198.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 85-09-12
Data wydania: 84-12-13 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 85-05-06
Data obowiązywania: 85-05-06
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP