Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19850268.pdf
Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 85-11-20
Data wydania: 85-09-16
Data wejścia w życie: 86-01-01
Data obowiązywania: 86-01-01
Data uchylenia: 92-08-31
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
MIN. KIEROWNIK URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty uchylone Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP