Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 158

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich.


Tekst ogłoszony: pdf D19890158.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19890158Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 89-05-26
Data wydania: 89-05-17
Data wejścia w życie: 89-05-26
Data obowiązywania: 89-05-26
Data uchylenia: 2010-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP