Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 390

Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.


Tekst aktu: pdf D19890390L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19890390.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 89-12-11
Data wydania: 89-12-07
Data wejścia w życie: 89-12-11
Data obowiązywania: 89-12-11
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. FINANSÓW
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
PROKURATOR GENERALNY
 
 Akty powiązane  
Odesłania Orzeczenie TK
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP