Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19910350.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910350Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-09-10
Data wydania: 91-07-26
Data wejścia w życie: 92-01-01
Data obowiązywania: 92-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP