Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.


Tekst ogłoszony: pdf D19910408.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910408Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 91-10-14
Data wydania: 91-08-30
Data wejścia w życie: 92-01-15
Data obowiązywania: 92-01-15
Data uchylenia: 2011-07-01
Uwagi: do zakładów opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów ustawy o działalności gospodarczej Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324; zmiany niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84, poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP