Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.


Tekst aktu: pdf D19910491L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19910491.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 91-12-09
Data wydania: 91-10-25
Data wejścia w życie: 91-12-09
Data obowiązywania: 91-12-09
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP