Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 73

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.


Tekst ogłoszony: pdf D19920073.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 92-02-28
Data wydania: 92-02-27
Data wejścia w życie: 92-03-14
Data obowiązywania: 92-03-14
Data uchylenia: 98-01-01
Uwagi: par. 1 pkt 2 lit. e w chodzi w życie z dniem 1 marca 1992 r.
Organ wydający: MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP