Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.


Tekst ogłoszony: pdf D19920254.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19920254Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 92-07-15
Data wydania: 92-06-20
Data wejścia w życie: 93-01-01
Data obowiązywania: 93-01-01
Uwagi: zmiana tytułu ustawy "o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego ransportu zbiorowego" Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 34, art. 1 pkt 1 z dniem 31 stycznia 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP