Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 541

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19940541.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 94-06-09 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 94-09-10 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 94-09-10 00:00:00 CEDT
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP