Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.


Tekst ogłoszony: pdf D19950001.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19950001Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 95-01-06
Data wydania: 94-12-14
Data wejścia w życie: 95-01-01
Data obowiązywania: 95-01-01
Data uchylenia: 2004-06-01
Uwagi: art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g utracił moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
MIN. KULTURY I SZTUKI
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
SEKRETARZ NAUKOWY PAN
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP