Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 445

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.


Tekst ogłoszony: pdf D19950445.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 95-07-13
Data wejścia w życie: 95-08-03
Data obowiązywania: 95-08-03
Data uchylenia: 98-12-31
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP