Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 34

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst aktu: pdf D19960034L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19960034.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 96-01-18
Data wydania: 95-12-22
Data wejścia w życie: 96-03-01
Data obowiązywania: 96-03-01
Data uchylenia: 2004-06-01
Uwagi: Art. 1 pkt 13 dotyczący art. 27 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie dnia 1 maja 1996 r. Art. 2 wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 1996 r. z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
RADA MINISTRÓW
MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP