Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 7 poz. 44

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.


Tekst aktu: pdf D19960044L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19960044.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 95-11-09
Data wejścia w życie: 96-02-24
Data obowiązywania: 96-02-24
Data uchylenia: 2004-07-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP