Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 203

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.


Tekst ogłoszony: pdf D19960203.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 96-04-19
Data wydania: 96-04-15 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 96-05-04 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 96-05-04 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 2004-08-26
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP