Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.


Tekst ogłoszony: pdf D19960332.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 96-05-30 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 96-07-26 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 96-07-26 00:00:00 CEDT
Organ wydający: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP