Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.


Tekst ogłoszony: pdf D19960545.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 96-09-10 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 96-12-28 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 96-12-28 00:00:00 CET
Data uchylenia: 2017-05-01
Uwagi: Przepisy części I ust. 2 i 5 załącznika do rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 28 września 1998 r.
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP