Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1996 nr 133 poz. 625

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19960625.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 96-11-13
Data wejścia w życie: 96-12-06
Data obowiązywania: 96-12-06
Data uchylenia: 2001-01-06
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP