Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 25 poz. 128

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.


Tekst ogłoszony: pdf D19970128.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970128Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 97-02-28
Data uchylenia: 2001-01-24
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Akty wykonawcze Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP