Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Tekst ogłoszony: pdf D19970602.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970602Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-08-19
Data wydania: 97-06-20
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Uwagi: Art. 49 ust. 2 pkt 5, 80, 99 i 109 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1998 r. art. 39 ust. 3 i art. 85 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 77, 87, 88, 90-98 i 100-108 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1999 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP