Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.


Tekst ogłoszony: pdf D19970681.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970681Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-09-11
Data wydania: 97-08-22
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Uwagi: Art. 6-13, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 35 oraz art. 37 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 11 września 1997 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP