Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.


Tekst ogłoszony: pdf D19970724.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970724Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-09-23
Data wydania: 97-08-21
Data wejścia w życie: 97-10-24
Data obowiązywania: 97-10-24
Uwagi: Art. 12 ust. 4 oraz art. 34 ust. 3 w zakresie wykonywania uboju wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
MIN. KULTURY I SZTUKI
MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP