Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Tekst ogłoszony: pdf D19970776.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19970776Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 97-10-09
Data wydania: 97-08-27
Data wejścia w życie: 98-01-01
Data obowiązywania: 98-01-01
Uwagi: Art. 6 ust. 7 wchodzi w życie z dniem 9 października 1997 r. z mocą od dnia 1 września 1997 r., art. 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzą w życie z dniem 9 października 1997 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP