Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.


Tekst ogłoszony: pdf D19980578.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19980578Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 98-07-24
Data wydania: 98-06-05
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Uwagi: Przepis art. 3 wchodzi w życie z dniem 18 lipca 1998 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP