Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 631

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.


Tekst aktu: pdf D19980631L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19980631.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 98-08-04
Data wydania: 98-07-24
Data wejścia w życie: 98-08-04
Data obowiązywania: 98-08-04
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP