Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.


Tekst ogłoszony: pdf D19980872.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19980872Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 98-10-29
Data wydania: 98-10-13
Data wejścia w życie: 98-10-29
Data obowiązywania: 98-10-29
Uwagi: Art. 108 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP