Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Tekst ogłoszony: pdf D19980930.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19980930Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 98-11-27
Data wydania: 98-11-20
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Uwagi: Przepisy art. 16, art. 35 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 pkt 4 lit. e wchodzą w życie z dniem 27 listopada1998 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające