Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19981118.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19981118Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 98-12-30
Data wydania: 98-12-17
Data wejścia w życie: 99-01-01
Data obowiązywania: 99-01-01
Uwagi: Art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP