Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


Tekst aktu: pdf D19990549L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990549.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19990549Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 99-06-15
Data wydania: 99-05-21
Data wejścia w życie: 2000-03-20
Data obowiązywania: 2000-03-20
Uwagi: Art. 54 wchodzi w życie z dniem 4 lipca 1999 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
MIN. WŁAŚCIWY DS ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP