Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 763

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.


Tekst ogłoszony: pdf D19990763.pdf
  pdf D19990763.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 99-07-27
Data wejścia w życie: 99-08-28
Data obowiązywania: 99-08-28
Data uchylenia: 2015-12-01
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP