Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.


Tekst aktu: pdf D19990999L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19990999.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19990999Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 99-11-08
Data wydania: 99-10-07
Data wejścia w życie: 2000-05-09
Data obowiązywania: 2000-05-09
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP