Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.


Tekst aktu: pdf D20000489L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20000489.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20000489Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2000-05-25
Data wydania: 2000-04-28
Data wejścia w życie: 2001-01-01
Data obowiązywania: 2001-01-01
Data uchylenia: 2003-01-01
Uwagi: Art. 3-8 i art. 48 ust. 2 wchodzą w życie 9 czerwca 2000 r., a art. 47 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP