Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


Tekst aktu: pdf D20010043L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010043.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010043Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-01-24
Data wydania: 2000-12-21
Data wejścia w życie: 2001-04-25
Data obowiązywania: 2001-04-25
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP