Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.


Tekst aktu: pdf D20010084L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010084.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010084Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-02-14
Data wydania: 2001-01-11
Data wejścia w życie: 2002-02-15
Data obowiązywania: 2002-02-15
Data uchylenia: 2011-04-08
Uwagi: Przepisy art. 8-11 weszły w życie z dniem 15 maja 2001 r., a przepisy art. 12-22 weszły w życie z dniem 1 listopada 2002 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP