Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 262

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.


Tekst aktu: pdf D20010262TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20010262.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-03-24
Data wydania: 2001-03-13
Data wejścia w życie: 2001-03-24
Data obowiązywania: 2001-03-24
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP