Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Tekst ogłoszony: pdf D20010747.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20010747Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-07-13
Data wydania: 2001-06-07
Data wejścia w życie: 2002-01-14
Data obowiązywania: 2002-01-14
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP