Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Tekst aktu: pdf D20011070L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20011070.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20011070Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2001-09-12
Data wydania: 2001-07-27
Data wejścia w życie: 2001-10-01
Data obowiązywania: 2001-10-01
Uwagi: Art. 91 par. 2-4, art. 151 par. 1, art. 176, art. 178, art. 195 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., art. 13 par. 2 pkt 4, art. 177 oraz art. 179 par. 1-4 wchodzą w życie z dniem1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP